Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №122

 







Освітній процес

 

 

Організація освітньо-виховного процесу в  нашому закладі 

 

У навчально-виховному процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріальнотехнічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.